Trattoria Mercatto, Toronto

industrial style 25 Inspirational Industrial Style Designs 25 Inspirational Industrial Style Designs 2

Interior design by Munge Leung.